Projekti


Projekta nosaukums unLoc balstīts jēdzienā locus of control, kas izmantots kā metaforiska atsauce uz varas arhitektūras simbolismu. Projektā plānots pētīt, kā varas attiecību vēsture atspoguļojas arhitektūrā, un, izmantojot jaunās tehnoloģijas, mainīt to, kā cilvēki uztver un izprot arhitektūru.

Meklējot iedvesmu vēsturiskos un sociālos procesos, kā arī izmantojot datorprogrammēšanu un mākslīgo intelektu, projektā tiks radīta platforma alternatīvām publiskās pilsēttelpas vīzijām. Projekta pētniecības objekta ietvaru veido arhitektūras un pilsētplānošanas vēsture, kas liecina par to, kā sociālā kontrole, ietekme un konflikti izpaužas publiskās telpas struktūru kontekstā. Tajā plānots analizēt “varas arhitektūru” un atlasīt objektus ar “sarežģītu vēsturi”, kas joprojām funkcionē kā varas un pakļaušanas simboli. Pētījuma fokusā ir postkomunistiskā arhitektūra bijušā Austrumu bloka valstīs, un tā mērķis ir meklēt alternatīvus veidus, kā, izmantojot jaunās tehnoloģijas un māksliniecisko iedvesmu, veicināt dialogu starp pilsētvidi un tās iedzīvotājiem. Projekta rezultātā iecerēts izstrādāt rīku labākai pilsētas iedzīvotāju vajadzību izpratnei: platformu, kur diskutēt par dažādām perspektīvām un pieejām ilgtspējīgai un cilvēcīgai pilsētplānošanai.


Projekta īstenošana: 2024-2025
Projekta pētnieki: PhD Liene Jākobsone, Dr.-techn. Eva Sommeregger, Dina Suhanova
Projekta partneri: Krakovas Pedagoģijas universitātes Mākslas un dizaina institūts, Latvijas Mākslas akadēmija, BEIA Consult International, Bukarestes Nacionālā Politikas zinātņu un publiskās administrācijas universitāte
Projekta Nr. 101003758, Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe
Projekta kopējais finansējums: 491 599 EUR
Projekta koordinatore LMA: PhD Liene JākobsoneEiropas pilsētu identitātes ir uzskatāmas liecības gadsimtiem ilgušai cilvēku un ideju kustībai. Grand Tour jeb ceļojums cauri Eiropai ar galamērķi Itālijā neskaitāmām arhitektu un mākslinieku paaudzēm vēsturiski ir bijusi nozīmīga viņu izglītības daļa. Šī tradīcija piedzīvoja kulmināciju agrīnajos jaunajos laikos, veicinot vienota Eiropas kultūras apvāršņa veidošanos vēl ilgi pirms Eiropas Savienības kā politiskas un ekonomiskas apvienības dibināšanas.

Projekts identificē Grand Tour kā kultūras mantojumu un tiecas aktualizēt mērķtiecīgas ceļošanas nozīmi Eiropas Savienības arhitektu izglītībā. Integrējot mūžizglītību un digitālos rīkus, tas tiecas iezīmēt Grand Tour nākotni.


Projekta īstenošana: 2023–2026
Projekta pētnieki: PhD Liene Jākobsone, Manten Devriendt
Projekta partneri: Milānas Politehniskā universitāte, Porto universitāte, Boloņas universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Aristoteļa Saloniku universitāte, Igaunijas Mākslas akadēmija
Projekta Nr. 2023-1-IT02-KA220-HED-000158377, Erasmus+ Sadarbības partnerības augstākajā izglītībā ar Eiropas Savienības finansējumu
Projekta kopējais finansējums: EUR 400 000
Projekta koordinatore LMA: PhD Liene JākobsoneProjekts CERS izstrādāts, lai atklātu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un izturētspējai nozīmīgākās mākslas un kultūras vērtības, kā arī novērtētu un argumentētu Latvijas kultūras ekosistēmas resursietilpību. Projektā tiks pētīti nozīmīgākie Latvijas kultūras aktuālie un vēsturiskie procesi, kultūras un radošās nozares kā šo procesu īstenotājas.

Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas, balstoties starpdisciplinārā pētnieciskā pieejā, par 1) KRS (kultūras un radošā sektora) izturētspējas izpausmēm pašreizējos procesos, īpaši izgaismojot kultūras piedāvājuma un pieejamības dinamiku klātienes un digitālajā vidē, kā arī nozares nodarbinātības un izglītības procesus; 2) saikni ar vēsturiskajiem procesiem, uzsverot un izvērtējot padomju perioda lomu pašreizējās kultūras un mākslas izpratnē; 3) sociālās un ekonomiskās ietekmes izpausmēm sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Mērķis tiks sasniegts, pielietojot trīs galvenos metateorētiskos jēdzienus: ekosistēma, izturētspēja un ilgtspēja.


Projekta īstenošanas laiks:2023–2026
Iesaistītās LMDA pētnieces: PhD Liene Jākobsone, PhD Pınar Kaygan, Māra Traumane, Dina Suhanova
Projekta partneri: Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Projekta Nr.: VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001
Projekta kopējais finansējums: 1 333 800 EUR
Projekta finansētājs: LR Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” ietvaros; administrē Latvijas Zinātnes padome
Projekta koordinatore LMA: Iveta FeldmaneProjekts akcentē izaicinājumus, kas saistīti ar pāreju uz zaļo enerģiju un atjaunojamās enerģijas ražošanas infrastruktūras aktīvu ienākšanu Baltijas jūras reģiona valstu lauku teritorijās. Kādu ietekmi tie atstās uz apdzīvotām vietām un tradicionālo ainavu, un kādas sociālās, kultūras un ekoloģiskās vērtības jāņem vērā plānojot un īstenojot šādus infrastruktūras projektus?


Projekta norise: 2022-2023
Vadošais projekta partneris: LABLAB, Zviedrija
Projekta partneri: Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte Alnarpā, Dalarnas reģions Zviedrijā; Lauksaimniecības un vides zinātņu institūts Tartu, Valgas pašvaldība un Linnalabor no Igaunijas; LMDA un Saldus pašvaldība no Latvijas; Architekturos Fondas un Eiropas Humanitāro zinātņu universitāte Viļņā.
Iesaistītā pētniece: Dina SuhanovaIDEUM apvieno pētniekus no dažādām humanitāro, kultūras, sociālo un vides pētījumu jomām, lai īstenotu daudzdimensionālu un starpnozaru pētījumu par identitātes, vēstures, kultūras un vides attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos.
Projekta uzdevumi: (1) analizēt identitātes veidošanās priekšnosacījumus un attīstību mijiedarbībā ar vietu (vidi) vēsturiskā un laikmetīgā kontekstā; (2) kartēt daudzšķautņainu ainavas identitāšu attīstību, pievēršot uzmanību cilvēka veidotās vides, kultūras un dabas sinerģijai; (3) pētīt arhitektūras un vides formas, mākslinieciskās prakses, lokalitātes, vietas un piederības koncepcijas; (4) aplūkot kultūras ainavu veidošanos, jo īpaši kultūru migrācijas kontekstā.
Projekts tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” ietvaros.


Projekta norise: 2022-2024
Iesaistītie pētnieki:
 Dina Suhanova, Māra Traumane, Liāna Ivete Žilde, Madara Kvēpa, Biruta Auriņa
Projekta partneri:
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, LMA Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts
Projekta Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008
Projekta kopējais finansējums:
1 068 000 EUR
Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome


Publikācijas

LMDA publications

Hatunoglu, C. and Kaygan, P. (2024) Formation of Industrial Design Culture from Educational to Professional Life. Design and Technology Education: An International Journal, 29 (1): 53-74.
Suhanova, D. (2023). Conflicting perceptions of the well-organised environment. Landscape Architecture and Art23 (23), 21–27. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2023.23.03.
Koering, D., Mühl, S. and Sommeregger, E. (2024). Podcast Transkript Probing the Digital: Cyborgs, Avatars, and AI. Podcast with Stefan Lorenz Sorgner, Marc Ries and Darja Popolitova, Recorded: 15.09.2023, Art Academy of Latvia, Riga, Latvia. In: Elizaveta Shneyderman, Zane Onckule (eds.), RTRU Season 2. Betweenness, Online Publication. URL: https://www.rtru.org/season-2-title-tk/participants/dietmar-koering-eva-sommeregger-sebastian-muehl

Conference presentations

Mühl, S. (2024). Utopie und Gemeinschaft, Lecture at the conference Digitopia? Utopische Technologien und Gemeinschaft, 26.01.2024, Museum Folkwang Essen, Germany.

Public talks

Suhanova, D. Reporting from the Baltic scene (front). Talk and discussion, 24.05.2024. MAGAZIN exhibition space for contemporary architecture in Vienna, Austria.
Mühl, S.
(2024). Utopia Today – Posthuman Archeologies, Lecture and public Q&A, 09.01.2024, Rex Cinema Bern, Switzerland.

Events

Mühl, S. (2024). Curated Video Program “Utopia Today – Posthuman Archeologies”, as part of the videocity video art network, 28.12.2023–31.01.2024, RexBox Bern, Switzerland.
SALONS. Episode #5. Guests: Miro Roman & Zane Priede. 24.01.2024. Culture space Smilga. Curated by Dina Suhanova and Dagnija Smilga.

LMDA publications

Jākobsone, L., Koering, D., Sommeregger, E., Suhanova, D. and Traumane, M. (eds.) Publication of symposium proceedings: (Building) New Perspectives through Practice-led Research in Art, Design and Architecture. Symposium Proceedings. LMDA, Art Academy of Riga. (peer reviewed) PDF

Koering, D., Mühl, S., Sommeregger, E. (eds.): Probing the Digital: Cyborgs, Avatars, and AI. Podcast with Stefan Lorenz Sorgner, Marc Ries und Darja Popolitova, 30.10.2023, Online. Link

Articles

Kaygan, P., Kaygan, H. and Özgür Keysan, A. (2023) Gendered interactions mediated by design: Sexual harassment in public transport. Design and Culture, 15 (3): 345-366.
Traumane, M.
Spaces of criticism and imagination: Exhibitions, publications and exchanges of Latvian and Estonian architects and artists in 1978–79. Studies on Art and Architecture/ Kunstiteaduslikke Uurimusi, 32 (3-4). (To be published in December 2023).
Koering, D. (2023) Exploring the human-AI nexus: A friendly dispute between second-order cybernetical ethical thinking and questions of AI ethics. Enacting Cybernetics, 1 (1): Article 5. DOI: 10.58695/ec.4
Kaygan, P.  (2023) From forming to performing: Team development for enhancing interdisciplinary collaboration between design and engineering students using design thinking. International Journal of Technology and Design Education, 33 (2): 457-478.
Suhanova, D. (2023) Imaginary and unbuilt. Architectural drawings in the archival collection of the Latvian Museum of Architecture. Kunstiteaduslikke Uurimusi. Studies on Art and Architecture, 32 (1-2). https://ktu.kty.ee/en/arhiiv/527
Kaygan, P., Wasti, N. and Dilek Alptekin, İ. (2023) Enacting individual ambidexterity in design entrepreneurship. The Design Journal, 26 (3): 438-458.

Book chapters

Kaygan, P. Design for gender equality: Interdisciplinary design intervention to tackle gender biases and stereotypes in engineering. In Design in Action: Reflections on Social and Inclusive Practices, edited by Anastasios Maragiannis. Intellect. (Accepted for publication)
Mühl, S. (2023) Post-socialist historiographies. Visual art in Eastern Germany 30 years after the GDR. In: Maria Mayr, Michel Mallet, Kristin Rebien (eds.) Unrealized Futures in Postsocialist Memory and Culture, Berlin and Boston: De Gruyter 2023. (In print)
Traumane, M. (2023) Workshop for the Restoration of Unfelt Feelings: Approximate Coordinates. In: Unearthing the Music. Sound and Creative Experimentation in Non-Democratic Europe. Leipzig: Spector Books 2023. (In print)
Jakobsone, L. (2023) Critical transition: Merging approaches toward sustainability. In: Duarte, E., Di Roma, A. (eds) Developments in Design Research and Practice II. Senses 2021. Springer Series in Design and Innovation, vol 31. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32280-8_23
Mühl, S. (2023) Torpedoes and trees: Staging the modern art collection at the Moderna Galerija, Ljubljana. In: Kristian Handberg, Malene Vest Hansen (eds.) Curating the Contemporary in the Art Museum. Abingdon und New York: Routledge 2023, 110-124.

Conference proceedings

Sommeregger, E. and Koering, D. Vessels for new digital landscapes. Proceedings of the (Building) New Perspectives Symposium in Riga, Latvia, 10th-11th November 2022. LMDA, Art Academy of Riga. (In press)
Kaygan, P. and Kaygan, H. (2023) Gendered design for gendered crisis: Women’s experiences in public transport. In Social Design Network Bi-Annual Conference 2023, On the Verge: Design in Times of Crisis, 9-10 November 2023. (Accepted for publication)
Jakobsone, L. (2023) Design fiction localised. In Vaes, K., Verlinden, J. (eds) Connectivity and Creativity in Times of Conflict. Cumulus Conference Proceedings Antwerp 2023. Academia Press Belgium.
Suhanova, D. Architecture of things: Spatial practices of collecting and hoarding in Latvia. Synergy Between Humanities and Natural Sciences in Cultural History and Theory.  Conference Proceedings of the Doctoral Study Programme Art Academy of Latvia. 16–17 June 2022. Riga: Art Academy of Latvia, pp. 114-122; ISBN 978-9934-630-07-1; https://www.lma.lv/uploads/news/3920/files/lma-zin-kon-2022.pdf

Conference presentations

Mühl, S. (2023) Contemporary adaptations to socialist commemorative public art in post-socialist North-Eastern Europe: ephemerality, performativity, and radical democracy, paper presented at the International Conference “Contemporary Approaches to Commemorative Public Art”, 09.11.2023, University of Johannesburg, South-Africa (online).
Sommeregger, E. (2023) Navigating, Performing and Book Making, Tacit Knowledge Symposium, ETH Zurich, 19-21 June 2023.
Mühl, S. (2023) Bonds across differences. Taring Padi’s art of propaganda, paper presented at the International Conference for PhD Students “Conflict as a Catalyst for Change”, 16.06.2023, Art Academy of Latvia, Riga, Latvia (online).
Suhanova, D. (2023) Spatial practices of collecting and hoarding in Latvia. What Constitutes a Desirable and Well-Organised Environment? Latvijas Mākslas akadēmijas Doktorantūras nodaļas Starptautiskā zinātniskā konference Konflikts kā procesu katalizators. 15-16 June 2023. Conference abstracts: https://www.lma.lv/uploads/pages/lv/4978/files/tezu-krajums-2023-lma-conference.pdf
Mühl, S. (2023) National identity and the cardboard puppet, paper presented at the Vigeland Seminar 2023 „Sculpture between Nationalism and Internationalism“, 12.06.2023, Vigeland Museum Oslo, Norway.
Mühl, S. (2023) Modernity in the Shoebox: Universalism, aesthetic ideology, and utopian imagination, paper presented at the International Conference “Ugly Modernity: Its Unseen Sides”, 08.06.2023, York University UK (online).
Kaygan, H. and Kaygan, P. (2023) Care in medical product development: Doctors as carers, consultants, entrepreneurs. Paper presented at the Nordic STS Conference 2023, 7-9 June 2023, University of Oslo, Norway.
Sommeregger, E. and Koering, D. (2023). Exploring Avatars as Posthuman Entities. Technology, Art and the Posthuman. Session 2: Aesthetics. 13-14 May 2023, John Cabot University, Rome, Italy.
Mühl, S. (2023) Calling for Rain: The world-making art of Khvay Samnang, paper presented at the International Conference “Deep Sea Babies: Navigating Between Dystopias and Utopias”, 14.04.2023, Pedagogical University Cracow, Poland.
Mühl, S. (2023) Torpedoes and trees. Staging the modern art collection at the Moderna Galerija, Book Launch Presentation at the European Postwar Contemporary Art Forum, 07.03.2023 (online).
Traumane, M. (2023) Regional perspectives on underground histories in the Baltic countries. Conference Blind Spots of the Counter Canon: Soviet Underground Culture Revisited, 13–15 February 2023, Harriman Institute, Columbia University, New York, USA.
Mühl, S. (2023) Specters in the Haunted House: Taring Padi’s propaganda art in the context of documenta fifteen, paper presented at the International Workshop “Universal Images in Post-Universalist Times”, 13.01.2023, Klagenfurt University, Austria.
Jakobsone, L. Design Fiction Localised. Connectivity and Creativity in Times of Conflict. Cumulus Conference Antwerp 2023.

Public talks and discussions

Kaygan, P. Radical participation: Interdisciplinarity in times of crisis. Panel discussion in Social Design Network Bi-Annual Conference 2023, On the Verge: Design in Times of Crisis. Moderated by S. Das, MOME Budapest, 10.11.2023, Hungary.
Mühl, S.
Panel discussion in the exhibition Stefan Hurtig. CBRG.SPACE, Kunstverein Soft Power, 08.09.2023, Berlin.
Mühl, S. Utopia, art and democracy. Is there a utopian dimension in contemporary art?, public lecture, Demokrātijas Festivāls, 29.07.2023, Kuldīga, Latvia.
Traumane, M. Participation in the discussion, Demokrātijas Festivāls, 29.07.2023, Kuldīga, Latvia.
Sommeregger, E. Participation in the public panel talk AccessAbility, Transforming the City, Architecture Biennale, Venice,12.6.2023.
Kaygan, P. Gendered aspects of design. Public lecture as part of Design Management course, 24 May 2023. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Press articles and internet publications

Mühl, S. (2023) What happened to the pan-demos? On the everywhereness quality of the body, in: Arts of the Working Class. Journal for art, society, poverty and wealth, published 15.03.2023. URL: https://artsoftheworkingclass.org/text/what-happened-to-the-pan-demos
Sommeregger, E. and Koering, D. (2023) Arhitektūra + Pētniecība. Latvijas Architektūra. Burtnīca Nr. 164 (1) 2023. P. 46. Riga, Latvia.
Suhanova, D. (2023) Guest editor for magazine Latvijas Architektūra. Burtnīca Nr. 164 (1), 2023. Riga, Latvia.
Smilga, D., Paegle, N., Bērziņš, K., Suhanova, D. (2023) ĒTER ietekmes stratosfēra. Latvijas Architektūra. Burtnīca Nr. 164 (1), 2023. P. 11-17. Riga, Latvia.
Suhanova, D. (2023) Jauna Arhitektūras skola Latvijas Mākslas akadēmijā. Latvijas Architektūra. Burtnīca Nr. 164 (1), 2023. P. 40-43. Riga, Latvia.
Suhanova, D. (2023) Vai viegli būt jaunam (arhitektam)? Latvijas Architektūra. Burtnīca Nr. 164 (1), 2023. P. 50-55. Riga, Latvia.
Suhanova, D. (2023) Vēsma Kontere McQuillan. Intervija. Latvijas Architektūra. Burtnīca Nr. 164 (1), 2023. P. 76-81. Riga, Latvia.

Exhibition catalogues

Mühl, S. (2023) We are all lichens. From the Cyborg Metaphor to a Symbiosis of Species. In: Stefan Hurtig. CBRG.SPACE. Center for Contemporary Art Leipzig 2023, p. 1–6 (In print).

Reviews

Suhanova, D. (2023) Shopping in Venice. The 18th Venice Architecture Biennale review. Published on FOLD, 13th June 2023. Available: https://www.fold.lv/en/2023/06/shopping-in-venice-the-18th-venice-architecture-biennale-review/

Interviews and podcasts

Mühl, S. (2023) Izdzēšot vēsturi, jūs nevarat no tās mācīties, Interview by Toms Treibergs, in: TVNET, published 23.07.2023, URL: https://klik.tvnet.lv/7819542/makslas-zinatnieks-sebastians-mils-izdzesot-vesturi-jus-nevarat-no-tas-macities
Marthe, S. (2023) Interview: Dr. Dietmar Köring. Baunetzwoche 622, pp. 9-12. Heinze GmbH, NL Berlin, BauNetz. https://www.baunetz.de/baunetzwoche/baunetzwoche_ausgabe_8266279.html

Events

Summer school Landscapes of Resort: History, Culture and Environment (Aug 22-25, 2023) in Liepāja. Project IDEUM, No.: VPP-LETONIKA-2021/1-0008.

Interdisciplinary Workshop Probing the Digital. Cyborgs, Avatars, and AI (Sep 14-15, 2023). Participants: Stefan Sorgner (John Cabot University Rome), Marc Ries (University of Art and Design Offenbach), Eva Sommeregger + Dietmar Koering (Art Academy of Latvia), Sebastian Mühl (Art Academy of Latvia), Zane Onckule (Riga Technoculture Research Unit), Darja Popolitova (Estonian Academy of Arts), Rasa Šmite (Liepaja University, RIXC Center for Art and Science). Support: Baltic-German University Liaison Office, German Academic Exchange Service (DAAD) with funds from the Foreign Office of the Federal Republic Germany.

Books

Sommeregger, E. (2022). Tupaia, Kybernetes & Lara Croft, Breite Gasse Publishing, Vienna, doi: 10.21937/9783950411195PDF
Kern, C, Van Hoeydonck, W., Sommeregger, E. (eds.) (2022) Space Tessellations. Experimenting with Parquet Deformations in Three Dimensions. Birkhäuser Publishers

Book chapters

Hernández-Ramírez, R., Jakobsone, L., Behrens, T., Chambel, T. (2022) Should technology be [just] delightful?. In: Duarte, E., Rosa, C. (eds) Developments in Design Research and Practice. Senses 2019. Springer Series in Design and Innovation, vol 17. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86596-2_8
Jākobsone, L. (2022) Pārmaiņas dizaina izpratnē. In Dizaina nodaļai 60. Latvijas Mākslas akadēmija, ISBN 978-9934-541-83-4. p.216-233.

Conference proceedings

Messini, V., Sommeregger, E. (2022) Posthumanist Sandbox, The potential of Multiplayer-Environments.” in: UNITO Universities of Tomorrow: Global, Interdisciplinary, Digitized, Sustainable. Conference proceedings: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:kon4-opus4-29970

Conference presentations

Suhanova, D. (2022) Praktiskā pilsētu pētniecība un eksperimentāla urbānās pieredzes veidošana – arhitektūras vasaras skolas. Krisjanis Barons conference “Experience in the City” (“Pieredze pilsētā”). 9-10 November 2022. Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia. Riga, National Library of Latvia. Conference abstracts: http://lulfmi.lv/files/2022/Barona_konference_2022_kopsavilkumi.pdf
Traumane, M. (2022) Piederība un pilsētas apguve kustībā “Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīcas”mākslinieku loka tekstos, dziesmās un akcijās. Krisjanis Barons conference “Experience in the City” (“Pieredze pilsētā”). 9-10 November 2022. Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia. Riga, National Library of Latvia. Conference abstracts: http://lulfmi.lv/files/2022/Barona_konference_2022_kopsavilkumi.pdf
Sommeregger, E. and Koering, D. (2022) Vessels for new Digital Landscapes. Splintered Realities. RIXC Art Science Festival 2022. 6-10 October. Deep Europe symposium. The 5th Renewable Futures conference (Parallel Session B4).
Suhanova, D. (2022) Lietu arhitektūra – vācēji un mantu uzkrāšanas telpiskās prakses Latvijā. 2nd International Conference “Synergy Between Humanities and Natural Sciences in Cultural History and Theory” of the Department of Doctoral Studies of the Art Academy of Latvia in Riga. 16-17 June. Conference abstracts: https://www.lma.lv/uploads/pages/lv/4551/files/lma-tezes-2.pdf
Traumane, M. (2022) Reception of the Exhibition of Fourteen Estonian Architects in Riga: Reverberations in the Fields of Architecture and Design. Seminar:  Likeness in Difference. Perspectives on Baltic Regional Art History; 13–14 May,  Art Museum of Estonia, Estonian Academy of Arts, 2022 https://kunstimuuseum.ekm.ee/wp-content/uploads/2022/04/final_Seminar-Balti-regionaalne-ja-v6rdlev-kunstiajalugu-EKAEKM_Digiteesivihik_A4_ENG.pdf

Public talks and lectures

Suhanova, D. and Mailitis, A. (2022) Presentation and discussion on emerging research and learning environments in Latvia. Architektūros Fondas forum Shaping Learning Environments. 5 November 2022. Vilnius, Lithuania.
Suhanova, D. (2022) Expert presentation. Mad City 2022 annual event Crisis in the City. 28th Oct. Riga, Latvia.
Suhanova, D. (2022) Stāsti par vides dizainu (Stories on Environmental Design) – lecture and participation in the discussion. IT Izglītības fonds. StartIT conference Iedvesmas diena 2022 (Inspiration Day 2022). Riga, Latvia.
Koering, D. (2022). LMDA talks. Episode 3. An (architectural) musing: space and research, 11th May 2022. Moderator: Koering, D. Speaker: Busch, J.; Shafiei, S.; Koehler, D.; Voordouw, J.
Sommeregger, E. (2022). LMDA talks. Episode 4. Extended Bodies / Extended Spaces”, 15th June 2022 Moderator: Sommeregger, E. speakers:  Jauernik, C., Jõekalda, J., Messini, V.,  Weiner, S.
Sommeregger, E. (2022) Tupaia, Kybernetes & Lara Croft, book presentation at Depot, Kunst und Diskussion, 31st January 2022, Vienna.

Newspaper and magazine articles

Sommeregger, E., Koering, D., Jākobsone, L., Suhanova, D. and Traumane, M. (2022) Būvējot jaunus skatpunktus. Atskats uz LMDA simpoziju. Published on FOLD, 9 Dec. 2022. Available: https://www.fold.lv/2022/12/buvejot-jaunus-skatpunktus-atskats-uz-lmda-simpoziju/
Jākobsone, L. (2022) Iemācīt mācīties. Dizaina izglītība sociālās sirdsapziņas attīstībai. Published on FOLD, 8 November 2022. Available: https://www.fold.lv/2022/11/iemacit-macities-dizaina-izglitiba-socialas-sirdsapzinas-attistibai/

Reviews

Suhanova, D. (2022) ĒTER arhitektūra ASMR izstādei Londonas Dizaina muzejā. Published on FOLD, 1 June 2022. Available: https://www.fold.lv/2022/06/eter-arhitektura-asmr-izstadei-londonas-dizaina-muzeja/
Traumane, M. (2022) Thinking futures of shared legacies. Review of the Seminar Likeness in Difference. Perspectives on Baltic Regional Art History, Studies on Art and Architecture/ Kunstiteaduslikke Uurimusi. 2022, 31 (3-4): 190-195.

Interviews & Podcasts

May, S. and Bickenbach, W. (2022) Baustelle Zukunft: Künstliche Intelligenz & Architektur: Benötigen wir noch Architekt:innen und Planer:innen? (Dr. Dietmar Köring & Laurent Brückner) [Audio podcast]. Zeppelin Lab Berlin. https://z-lab.com/baustelle-zukunft/podcast/

PAR LMDA

LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS, DIZAINA UN ARHITEKTŪRAS INSTITŪTS

Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts (LMDA) dibināts 2021. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), lai nodrošinātu akadēmijas kā zinātniskās institūcijas stratēģisko mērķu un darbības rezultātu sasniegšanu pētniecībā humanitāro un mākslas zinātņu nozarē.

Uzzināt vairāk

Kontakti

E-pasts:
lmda@lma.lv

Adrese:
Kronvalda bulvāris 4, Rīga
LV-1010, Latvija

LMDA
Facebook

Latvijas Mākslas akadēmija
Facebook | Instagram

LMDA direktore un pētniece:
Ph.D. Liene Jākobsone (dizains)
liene.jakobsone@lma.lv

Vadošie pētnieki:
Dr.-techn. Eva Zommeregere (arhitektūra)
eva.sommeregger@lma.lv

Ph.D. Sebastians Mīls (laikmetīgā māksla un vizuālā kultūra)
sebastian.muehl@lma.lv

Ph.D. Pinara Kaigana (dizains) PDF
pinar.kaygan@lma.lv

Pētnieces:
Dina Suhanova (arhitektūra)
dina.suhanova@lma.lv

Māra Traumane (vizuālā māksla)
mara.traumane@lma.lv